Tuleohutusaudit

Ehitistele on standardite alusel ja seadusest tulenevalt määratud kindlaks nõuded, millega tuleb arvestada hoone ehitamisel. Tuleohutusauditi võib läbi viia ainult tase 6 tuleohutusekspert.

Ehitusseadustikust tulenevalt vastutab hoone ohutuse, ehituse dokumenteerimise ja ehitusdokumentide säilitamise eest hoone omanik (ehituspäevik, kaetud tööde aktid, toote sertifikaadid jne). Ehituse teostusdokumenid võimaldavad kontrollida, et hoone oleks ehitatud vastavalt ehitusloa saanud projektile. Tuleohutuse nõuded peavad vastama Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusloa tuleohutuse osale.

Kui ehitusdokumendid puuduvad või on puudulikud, saab need asendada ehitise tuleohutusauditi läbiviimisega.

Ehitise seadustamisel tuleb tõendada omavoliliselt püstitatud, ümberehitatud või laiendatud hoone tuleohutusliku olukorra vastavus nõuetele, selleks viiakse läbi tuleohutusaudit.