Küttekolde ekspertiis

Teostame olemasolevale küttekoldele ekspertiishinnangu, mille käigus hinnatakse küttekollete vastavust nõuetele ja ohutusele. Koostame vajaliku dokumentatsiooni, mis sisaldab hinnanguid küttekolletele, kasutusjuhendeid ja vajalikke teostusjooniseid.

Küttekolde ekspertiisi käigus annab vastava pädevusega korstnapühkija, pottsepp või tuleohutuseekspert oma hinnangu hoone küttekolletele.