Mõõdistusprojekt

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele mõõdistamise (inventariseerimise), mille tulemusel koostame teostusjoonised/mõõdistusprojekti koos vajaliku seletuskirja, ehitise tehniliste andmete ja eksplikatsioonidega.

Saame vajadusel väljastada tellijale ka punktipilve ja hoone 3D mudeli.

Teostusmõõdistust ehk inventariseerimist tellitakse kui:

  • hoone ei ole registris arvel;
  • hoone plaaniline lahendus erineb ehitusprojektist;
  • tekib soov ruume mõõta või rentida ning puuduvad täpsed mõõtmed;
  • hoonet soovitakse ümber projekteerida;
  • vajatakse hoonest digitaalseid plaane.