Elektripaigaldise audit

Teostame hoone või rajatisele vajadusel elektripaigaldise auditi koos protokolliga.

Elektripaigaldise audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ja ettenähtud otstarbel kasutamise ohutus ning muud võimalikud puudused.

Kui paigaldis on korras, väljastab auditi tegija omanikule või valdajale protokolli, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu. Kui aga paigaldis ei ole korras, on lisatud auditi protokolli puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik või valdaja oma paigaldise korda teha.

Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, ei pea seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viima.

Elektripaigaldise auditit on vaja:

  • uuele hoonele; see on eelduseks võrgulepingu sõlmimisele ning kasutusloa saamisele;
  • uuendatud elektrisüsteemile;
  • ajutistele elektripaigaldistele, mille peakaitse on üle 35A;
  • kehtivusaja lõppemisel (kortermajades iga 5 või 10 aasta tagant).