Muudatusprojekt

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele muudatusprojekti,  kui ehitise tehnilised näitajad, arhitektuursed vaated ja/või hoone plaaniline lahendus erineb ehitusloa saanud projektist.

Muudatusprojektis on selgelt välja toodud muudatused, mis on ehitusloa saanud projektiga võrreldes teisiti lahendatud. Muudatuste kohta koostatakse muudatusi kirjeldav seletuskiri ja joonised.

Muudatusprojekti koostamise aluseks võetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015)  „Nõuded ehitusprojektile“.