Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

Ehitusjärgse kontrollmõõdistus koosneb mõõdistamisest ja plaanide koostamisest, kus on märgitud kinnistul paiknevate hoonete asukohad, hoonete nurgapunkti koordinaadid, kõrgused, piirdeaiad, teed, platsid, kõrghaljastus, abihooned ja kooskõlastatud tehnovõrgud.